Acesulfame K FCC IV

  19/10/2015

Công thức:C4H4KNO4S

CAS No.: 55589-62-3

Mô tả:
  • Acesulfame K ở dạng bột màu trắng, không mùi, có độ ngọt gấp 200 lần so với đường và không chứa calo. 

Nhà sản xuất:

United - China (thùng giấy 25kg)

Ứng dụng:

  • ACK được dùng như là chất tạo ngọt thay thế trong thực phẩm, và trong y tế...

Tên gọi khác:

  • A.C.K; Acesulfame potassium; Potassium acesulfame; Sunett; 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt; 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt; Potassium Salt of 6-Methyl-1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-One-2,2-Dioxide; Sweet One;