Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Dung môi-sơn

TRIETHANOLAMINE 99% (TEA)

Qui cách: 232kg/phuy Xuất xứ: Malaysia Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

XYLENE

Qui cách: 179kg/phuy Xuất xứ: Singapore Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

TOLUEN

Qui cách: 179kg/phuy Xuất xứ: Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

PROPYLENE GLYCOL (PG UPS)

Qui cách: 215kg/phuy Xuất xứ: Hãng DOW Mỹ Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

n - BUTANOL

Qui cách: 167kg/phuy Xuất xứ: Malaysia Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

MONOETHANOL AMINE (MEA)

Qui cách: 210kg/phuy Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

METHYL ETHYL KETONE (MEK)

Qui cách: 165kg/phuy Xuất xứ: Korea/Taiwan Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

CYCLOHEXANONE

Qui cách: 190kg/phuy Xuất xứ: Hà Lan/Taiwan Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

ISO PROPYL ALCOHOL (IPA)

Qui cách: 160kg/phuy Xuất xứ: Korea/South Africa Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

DIETHANOL AMINE - DEA

28.000đ

Qui cách: 228kg/phuy Xuất xứ: Malaysia Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.