Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Hóa chất cơ bản

SODIUM SULPHITE - NATRI SULPHITE

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: VN/China/Thái lan Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

SODA ASH LIGHT (NA2CO3)

Qui cách: 50kg/bao Xuất xứ: China Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

PARAFIN OIL

Qui cách: 165 - 175kg/phuy Xuất xứ: Hàn Quốc Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

MUỐI LẠNH AMONIUM CLORIDE (NH4CL)

Qui cách: 25kg./bao Xuất xứ: China Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

SÚT (CAUSTIS SODA FLAKE - NAOH)

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: taiwan;/China Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

MUỐI TINH KHIẾT (NaCl)

Qui cách:50kg/bao Xuất xứ: Thái Lan Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

H3PO4

Qui cách: 35kg/can Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

SULPHAT ĐỒNG (CuSO4)

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: Taiwan/Việt Nam Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

CANXI CLORUA (CaCl2)

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: China Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

BORAX

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: Mỹ Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.