Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Hóa chất xử lý nước

SODIUM SULPHITE - NATRI SULPHITE

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: VN/China/Thái lan Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

ALUMINIUM CLORIDE PAC

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: China Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

POLYMER ANION A1110

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: Anh Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

POLYMER CATION C1492

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: Anh Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

THAN HOAT TINH

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: Qui cách: Xuất xứ: Việt nam Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.

SÚT (CAUSTIS SODA FLAKE - NAOH)

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: taiwan;/China Vui lòng liên hệ để nhận gí tốt nhất.