Sản phẩm tiêu biểu
Hiển thị

Phân bón – nông nghiệp

POTASSIUM NITRATE - PHÂN KALI -KNO3

Qui cách: 50kg/bao Xuất xứ: China. Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

POTASSIUM HYDROSIDE - CAUSTIC POTASH - KOH

Qui cách: 25kg/bao. Xuất xứ: Korea/China Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất

AMMONIUM SULPHATE - SA

Qui cách:50kg/bao Xuất xứ: China. Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

POTASSIUM PHOSPHATE (K2SO4) CON CÒ PHÁP

Qui cách: 50kg/bao. Xuất xứ: Taiwan Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.

DAP - DIAMMONIUM PHOSPHATD

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: China Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất

SULPHAT ĐỒNG (CuSO4)

Qui cách: 25kg/bao Xuất xứ: Taiwan/Việt Nam Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.